Klondik - gor¹czka z³ota wymaga³a ofiar - dziœ w domowym zaciszu mo¿esz eksplorowaæ Klondik i nie wykluczone ¿e bêdziesz szczêœliwcem który zdobêdzie z³oto!

Wedding in Poland - Œluby & Wesela  - Spe³niamy Wasze Marzenia!

Kancelaria Obs³ugi Inwestycji

ebt_logo.jpg (3647 bytes)

Vasstak, Vass, VASSTAKTILLBEHÖR, taktäckningsmaterial VASS
vass - och, halmtak, täcka tak, täcka, tak TAKTÄCKNINGSMATERIAL
Vasstak, Vass, VASSTAKTILLBEHÖR, taktäckningsmaterial TILLBEHÖR
täcka tak, täcka, tak, halmtäckning, taktäckning FÖNSTER / KUPOR
vass, vasstak, vasstäckarmästar, vasstäckar, vasstakteknolog, 
BRANDSKYDD
konstverk, omläggning, restaurering, renovation, underhall HALM-OCH VASSTAKHANTVERK
konstverk, omläggning, restaurering, renovation, underhall SKRIV TILL OSS
täcka tak, täcka, tak, halmtäckning, taktäckning TRZEBNICA

vass, vasstak, vasstäckarmästar, vasstäckar, vasstakteknolog ETT LEENDE FÖR BARN

dom z bala07.jpg (16856 bytes)

dom z bala08.jpg (19128 bytes)

 

VASSEUROBANK

Huvudgren av var affärsverksamhet är uppköp och försäljning av vass, vilket pa grund av optimala fysiska egenskaper har blivit det mest använda taktäckningsmaterial.

Den alltmer stigande populariteten av det naturliga sättet att täcka tak, vilket vasstak utgör och orsakad av denna popularitet utveckling av den här miljövänliga teknologin gör det möjligt för oss att expandera var verksamhet med resterande sortiment av vasstakmaterial och tillbehör: kupor, material och tillbehör för bindning, miljövänliga skyddsimpregneringsmedel. Vi utför ocksa taktäcknings- och radgivningstjänster inom vass-och halmtäckning!

Vara mangariga erfarenheter förlänar oss säkerhet, att du kommer att bli tillfredsställd med kvalitet pa vara tjänster.

Byggherrar, grossister, vassodlare och vasstaktäckare fran alla länder i Europa samt tillverkare av material för vass- och halmtak: välkomna till samarbete!

Grupa IRBIS - VassEuroBank
ul. Ks. Bochenka 33, PL-55-100 Trzebnica (LoverSilesia)

Poczta elektroniczna:               office@trzcina.eu 
telefon / fax:                          
+48 71 387-20-71
telefon komórkowy:               
+48 501 517 490
telefon komórkowy (English)
:   +48 509 831 354

ZAPRASZAMY

 

Great Britain Dania Szwecja Norwegia Niemcy Austria Francja Holandia Hiszpania

 

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-25  Copyright (C)  Ireneusz Sikorski;  IRBIS-TRADING